PEFC

Chain of Custody

De enige verantwoorde keuze als het hout betreft!

Belangrijk is de Chain of Custody (controleketen) die Beddeleem doorvoerde in haar productievestiging te Nazareth. Enkel als alle schakels in de keten tot en met het verwerken, plaatsen en factureren van het eindproduct gecertificeerd zijn, heb je als consument de zekerheid dat het product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos of op verantwoorde wijze gerecycleerd is.

Beddeleem voldoet hier al aan sinds 2012.

 

PEFC

Het PEFC-certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 21 mei 2012. Het certificaat is geldig tot 20 mei 2027.

Dit strenge en betrouwbare beheersysteem garandeert hout uit duurzaam bosbeheer tot en met de plaatsing en facturatie van het eindproduct en doorheen de hele keten.

Alle hout die we in onze productie verwerken en op de werf verwerken valt onder deze certificering. Dankzij onze Chain of Custody kunnen we de duurzame herkomst van uw hout voor het volledige project dus garanderen!

PEFC Certificaat

Zelfs al worden er op bepaalde projecten geen specifieke eisen gesteld engageert Beddeleem zich er toch toe alle houtproducten uit zijn uitgebreide standaardgamma aan te kopen volgens deze duurzaamheidseisen. Het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met het PEFC-label garandeert de consument dat het hout afkomstig is van verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoord beheer van onze bossen.

 

scroll to top