Cookieverklaring

1. Inleiding

Bij het aanbieden van haar informatie op de website www.beddeleem.be (hierna de “Website”) en de toegang ertoe zal Beddeleem NV (hierna “de onderneming”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) gebruik maken van bepaalde cookies die geplaatst worden op de eindapparatuur van de bezoeker van de Website (hierna “u(w)”).

De Website wordt uitgebaat door Beddeleem NV, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer BE(0)400.071.649, en met maatschappelijke zetel te Venecoweg 14A, 9810 Nazareth, België. Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar privacy@beddeleem.be of per telefoon naar +32 9 221 89 21. Uw vragen of opmerkingen zullen terecht komen bij de persoon in onze organisatie die hiervoor verantwoordelijk is en deze zal u zo snel als mogelijk een antwoord bezorgen.

2. Algemene informatie 

Deze cookieverklaring (hierna: de "Cookieverklaring") beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op de Website en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze Website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing en vullen deze bepalingen de Cookieverklaring aan.

3. Cookies: wat zijn ze, welke worden gebruikt op deze website en hoe kunt het gebruik beheren? 

4. Bescherming van uw gegevens

Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Daarin staan ook al uw rechten tot inzage, correctie, wissing, overdraagbaarheid, enz. uitgelegd. U kan ons te allen tijde contacteren via de hogervermelde contactgegevens om die rechten uit te oefenen.

Hoewel we enige opmerkingen graag samen met u willen oplossen, delen we u mee dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

5. Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent het gebruik van cookies op de Website kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in deze Cookieverklaring opgenomen. We zullen u dan zo snel mogelijk helpen. Wel is het mogelijk dat we u, in lijn met de wettelijke bepalingen, vragen om een bewijs van identiteit voor te leggen zodat we de privacy van anderen evenzeer kunnen beschermen.

 

scroll to top