Beddeleem goes BIM

Beddeleem stelt BIM-modellen ter beschikking van alle producten en systemen

Indien nodig kunnen wij ook zelf aan de slag in het algemeen BIM-model van uw specifiek bouwproject. BIM is een methode voor het digitaliseren van een bouwproject. Vanzelfsprekend is Beddeleem mee met deze nieuwe manier van samenwerken.

Wat is BIM?

BIM is een nieuwe manier van (samen)werken die een groeiend succes kent. Steeds meer grote én kleine bedrijven passen BIM toe in hun bouwprojecten.

Bouwbedrijven staan onder druk bij de uitvoering van hun projecten. Het moet steeds sneller gaan, kwaliteit is een evidentie, en de budgetten zijn vaak beperkt. Het durft ook wel eens mis gaan tijdens de uitvoering omwille van de fragmentering van het bouwproces, de miscommunicatie tussen de verschillende partners en de technische complexiteit. BIM biedt een oplossing dankzij een betere organisatie van het bouwproces en de samenwerking via uitwisselbare digitale bouwmodellen

Er bestaat geen eenduidige definitie van BIM. Voor de ene staat het voor "Building Information Modelling" (het maken van digitale bouwmodellen), voor de andere voor "Building Information Model" (het bouw informatie model). Maar het staat ook steeds meer voor "Building Information Management" (het beheren en uitwisselen van de informatie).

BIM kan in de verschillende fasen van een bouwproject ingezet worden (offerte en bestelling, werfvoorbereiding, aankoop, uitvoering, opvolging na de werken).

Wij helpen u graag met uw BIM-project

Beddeleem helpt u graag bij de realisatie van uw BIM-project. Ofwel stellen wij de BIM-modellen ter beschikking van onze producten (die u kunt integreren), ofwel gaan onze experten aan de slag in uw eigen BIM-project.

De voordelen van de Beddeleem-systemen in uw BIM-project: tijdwinst, kostenefficiëntie en het herkennen van (constructie)fouten in een vroeg stadium.

scroll to top