Beddeleem producten zijn Cradle to Cradle gecertificeerd

Cradle to Cradle TM

Beddeleem werkt mee aan een circulaire economie waarin materialen ofwel teruggegeven worden aan de natuur ofwel gerecycleerd en opnieuw ingezet worden bij het maken van nieuwe producten.  
We streven ernaar om geen afval te hebben na de levenscyclus van een product. 

Hiervoor volgt Beddeleem tijdens het ontwerpproces de ‘Cradle to Cradle Certified TM Product Standard’. 

Beddeleem heeft al verschillende producten onder de noemer Cradle to Cradle® en streeft ernaar om in de toekomst nog meer producten te laten certificeren, zowel door bestaande producten aan te passen als door rekening te houden met de principes bij het ontwerpen van nieuwe producten.

Cradle to Cradle Zilver certificaat

Cradle to Cradle Brons certificaat

De pijlers van Cradle to Cradle

C2C® draait rond de volgende 5 criteria:

Veilig en gezond materiaalgebruik

Beddeleem streeft ernaar alle grondstoffen van alle producten te onderzoeken en te beoordelen op hun impact op de gezondheid van mens en milieu. In functie daarvan wordt indien nodig gezocht naar veiligere en gezondere opties. 

Hergebruik van materialen

Beddeleemproducten bestaan voornamelijk uit glas, aluminium en staal. Deze zijn recycleerbaar en zo ontworpen, dat een groot deel van de bestanddelen eindeloos op hetzelfde kwaliteitsniveau kan worden hergebruikt.

Hernieuwbare energie

Met het oog op totale voorziening van de eigen elektriciteitsbehoefte wekt Beddeleem duurzame energie op door middel van zonnepanelen. Op de 30.000 m² dakoppervlakte van onze productievestiging in Nazareth staan meer dan 5.500 zonnepanelen, goed voor een vermogen van ongeveer 1,1 Megawatt piek . Hiervan dient gemiddeld 50% voor eigen verbruik en wordt 50% teruggestuurd naar het net.

Waterbeheer

Beddeleem verbruikt water tijdens het lakproces en ziet erop toe dat het gebruikte water gereinigd wordt voor het teruggeloosd wordt naar het rioolnet.  

Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek

De producten van Beddeleem zijn sociaal duurzaam. Gemotiveerde en gezonde medewerkers zijn immer van belang voor de productiviteit en het imago.

Hout

Het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met het PEFC- of FSC®-label dat de consument garandeert dat het hout afkomstig is van verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoord beheer van onze bossen.

De Groep Beddeleem heeft zich ertoe verbonden de beheersystemen PEFC en FSC® “Chain of Custody” (controleketen) in te voeren in haar productievestiging te Nazareth.

PEFC

Het PEFC-certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 21 mei 2012. Het certificaat is geldig tot 20 mei 2022.

Hoewel het PEFC-certificaat enkel van toepassing is op verplaatsbare scheidingswanden, maakt de Groep Beddeleem er een punt van om zoveel mogelijk duurzame basisproducten te verwerken in het productieproces, ongeacht de vraag van de klant.

Certificaat PEFC

FSC

FSC®-certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 21 mei 2013 en is van toepassing op de houten raam- en deurgehelen met hun toebehoren. Het certificaat is geldig tot 20 mei 2023.

Certificaat FSC

scroll to top