Beddeleem is het eerste Belgische bouwbedrijf met certificaat “CO2-Neutral®”

Beddeleem heeft als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat “CO2-Neutral®” company van CO2logic, met validatie door Vinçotte, ontvangen.

Beddeleem neemt al jaren zijn verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen en milieu-inspanningen. Dit heeft geleid tot de toekenning van het ‘CO2-Neutral®’ certificaat. Dit label garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en compenseert. In tegenstelling tot de praktijken van “greenwashing” kan dit label enkel verkregen worden dankzij echte klimaatinspanningen.

Een hele reeks milieu-inspanningen

Koen De Block, co-CEO van Beddeleem: “De menselijke activiteiten liggen aan de basis van de extreem snelle klimaatverandering. Wij nemen echter al jaren onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen. Zo hebben wij sinds 2011 het ISO14001 milieuzorgsysteem ingevoerd en blijven wij voortdurend inspanningen leveren om de milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. Voorbeelden zijn het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen, het optimaal gebruik van PEFC en FSC® gecertificeerd hout, het gebruik van gerecycleerd aluminium, het vermijden van het gebruik van vluchtige organische stoffen… We wekken zelf duurzaam onze energie op door zonnepanelen om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. De verwarmingsinstallatie is geoptimaliseerd. We zuiveren zelf het proceswater met onze waterzuiveringsinstallatie. De verschillende afvalstromen worden maximaal gesorteerd met het oog op recyclage en hergebruik van materialen. Daarvoor beschikken we al bijna 20 jaar over ons eigen containerpark op onze bedrijfssite. We zetten volop in op circulair bouwen. De vergroening van ons wagenpark is aangepakt. We hebben een gamma van ‘Cradle to Cradle®’ gecertificeerde producten ontwikkeld. Dankzij onze Cradle-to-Cradle®, FSC® en PEFC certificaten dragen we bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor certificaten als BREEAM® en LEED.”

Jochen Daneels, Commercieel Directeur (en vanaf 1 januari 2022 tevens co-CEO) van Beddeleem: “Sinds kort steunen wij ook een boomaanplantingsproject voor het behoud van de bossen in Guatemala. Beddeleem zorgt door de aanplanting van nieuwe bomen voor het bosbehoud en de ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala. Dit project in cijfers : 347.495 bomen behouden, 1.221 ton CO2 gecompenseerd en 386 hectares beschermd.”

CO2-neutraal sinds 2020

“Al deze inspanningen hebben geleid tot de toekenning van het CO2-Neutral® certificaat door CO2logic en Vinçotte. Dit label garandeert dat wij actief onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot in de productie, maar van de hele bedrijfsvoering. We hebben concrete reductiedoelstellingen en een daaraan gekoppeld actieplan, we willen zoveel mogelijk onze CO2-uitstoot verminderen, en de resterende CO2-uitstoot compenseren met klimaatbeschermingsprojecten. In tegenstelling tot de praktijken van ‘greenwashing’ kan dit label dus enkel verkregen worden dankzij echte klimaatinspanningen. Wij willen onze CO2-voetafdruk vandaag neutraliseren in plaats van deze door te schuiven naar de toekomstige generaties, benadrukt Jochen Daneels. We wachten niet tot 2050 om net-zero te zijn.”

Het CO2-Neutral® Company label is een certificatie voor het verminderen van de broeikasgassen die verband houden met de bedrijfsactiviteiten. Het label wordt uitgegeven door de internationale klimaatadviesorganisatie CO2logic, de expert op het vlak van carbon footprinting en het behalen van CO2-neutraliteit, en gevalideerd door het geaccrediteerde en onafhankelijke certificeringsorganisme Vinçotte. Het CO2-Neutral®-label voldoet aan de internationaal erkende PAS 2060, waarin de vereisten voor het bereiken en aantonen van koolstofneutraliteit zijn vastgelegd.

Klimaatprojecten

Jochen Daneels: "Naast onze impact op company-level te bekijken, zijn we via Go Forest ook gestart met projectgebonden klimaatprojecten. Zo hebben we voor de plaatsing van onze JB WOOD BAMBOO wanden voor de HQ van PWC in Diegem voor elke m² geproduceerde wand 1 extra bamboe aangeplant in het Agroforestry project in het Amazoneregenwoud (Madre De Dios) in Peru. Als ons hout komt sowieso ook al uit duurzaam bosbeheer."

Download foto Jochen Daneels & Koen De Block (jpg)

Download Certificaat “Beddeleem CO2-Neutral®” (pdf)

scroll to top