Eerste Belgisch CO2-Neutral bouwbedrijf

Beddeleem heeft als eerste Belgische bouwbedrijf het certificaat “CO2-Neutral®” company van CO2logic, met validatie door Vinçotte, ontvangen.

Beddeleem neemt al jaren zijn verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen en milieu-inspanningen. Dit heeft geleid tot de toekenning van het ‘CO2-Neutral®’ certificaat. Dit label garandeert dat Beddeleem zijn klimaatimpact berekent, verlaagt en compenseert. In tegenstelling tot de praktijken van “greenwashing” kan dit label enkel verkregen worden dankzij echte klimaatinspanningen.

Een hele reeks milieu-inspanningen

Koen De Block, co-CEO van Beddeleem: “De menselijke activiteiten liggen aan de basis van de extreem snelle klimaatverandering. Wij nemen echter al jaren onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaam ondernemen. Zo hebben wij sinds 2011 het ISO14001 milieuzorgsysteem ingevoerd en blijven wij voortdurend inspanningen leveren om de milieu-impact van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. Voorbeelden zijn het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen, het optimaal gebruik van PEFC gecertificeerd hout, het gebruik van gerecycleerd aluminium, het vermijden van het gebruik van vluchtige organische stoffen… We wekken zelf duurzaam onze energie op door zonnepanelen om in onze elektriciteitsbehoefte te voorzien. De verwarmingsinstallatie is geoptimaliseerd. We zuiveren zelf het proceswater met onze waterzuiveringsinstallatie. De verschillende afvalstromen worden maximaal gesorteerd met het oog op recyclage en hergebruik van materialen. Daarvoor beschikken we al bijna 20 jaar over ons eigen containerpark op onze bedrijfssite. We zetten volop in op circulair bouwen. De vergroening van ons wagenpark is aangepakt. We hebben een gamma van ‘Cradle to Cradle®’ gecertificeerde producten ontwikkeld. Dankzij onze Cradle-to-Cradle® en PEFC certificaten dragen we bij aan de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en helpen wij de bouwheer bij het behalen van credits voor certificaten als BREEAM® en LEED.”

Jochen Daneels, Commercieel Directeur (en vanaf 1 januari 2022 tevens co-CEO) van Beddeleem: “Sinds kort steunen wij ook een boomaanplantingsproject voor het behoud van de bossen in Guatemala. Beddeleem zorgt door de aanplanting van nieuwe bomen voor het bosbehoud en de ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala. Dit project in cijfers : 347.495 bomen behouden, 1.221 ton CO2 gecompenseerd en 386 hectares beschermd.”

CO2-neutraal sinds 2020

“Al deze inspanningen hebben geleid tot de toekenning van het CO2-Neutral® certificaat door CO2logic en Vinçotte. Dit label garandeert dat wij actief onze lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de CO2-uitstoot in de productie, maar van de hele bedrijfsvoering. We hebben concrete reductiedoelstellingen en een daaraan gekoppeld actieplan, we willen zoveel mogelijk onze CO2-uitstoot verminderen, en de resterende CO2-uitstoot compenseren met klimaatbeschermingsprojecten. In tegenstelling tot de praktijken van ‘greenwashing’ kan dit label dus enkel verkregen worden dankzij echte klimaatinspanningen. Wij willen onze CO2-voetafdruk vandaag neutraliseren in plaats van deze door te schuiven naar de toekomstige generaties, benadrukt Jochen Daneels. We wachten niet tot 2050 om net-zero te zijn.”

Het CO2-Neutral® Company label is een certificatie voor het verminderen van de broeikasgassen die verband houden met de bedrijfsactiviteiten. Het label wordt uitgegeven door de internationale klimaatadviesorganisatie CO2logic, de expert op het vlak van carbon footprinting en het behalen van CO2-neutraliteit, en gevalideerd door het geaccrediteerde en onafhankelijke certificeringsorganisme Vinçotte. Het CO2-Neutral®-label voldoet aan de internationaal erkende PAS 2060, waarin de vereisten voor het bereiken en aantonen van koolstofneutraliteit zijn vastgelegd.

Klimaatprojecten

Jochen Daneels: "Naast onze impact op company-level te bekijken, zijn we via Go Forest ook gestart met projectgebonden klimaatprojecten. Zo hebben we voor de plaatsing van onze JB WOOD BAMBOO wanden voor de HQ van PWC in Diegem voor elke m² geproduceerde wand 1 extra bamboe aangeplant in het Agroforestry project in het Amazoneregenwoud (Madre De Dios) in Peru. Als ons hout komt sowieso ook al uit duurzaam bosbeheer."

 

Boomaanplantingsproject voor het behoud van de bossen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala

Beddeleem zorgt door de aanplanting van nieuwe bomen voor het bosbehoud en de ondersteuning van de inheemse gemeenschappen in het Sierra del Lacandon nationaal park in Guatemala.          -  Sterker plaatselijk bestuur
          -  Afname van illegale praktijken (jacht en houtkap)
          -  Verzekering van de wettigheid van landgebruiksrechten
          -  Empowerment van vrouwen
          -  Behoud van ecosystemen
          -  Bescherming van de milieufuncties van het bos
          -  Herbebossing en beperking van ontbossing
          -  Ondersteuning van biodiversiteit en bedreigde soorten
          -  Bescherming culturele en archeologische waarde van het bos

Beddeleem, leader for a greener world

Beddeleem, leader for a greener world

 

Beddeleem is partner van Go Forest dat zowel projecten rond herbebossing als rond boslandbouw doet om zo ontboste gebieden te herbebossen en bomen te planten die de lokale bevolkingen ondersteunen in hun levensonderhoud en extra jobs creëren.

Samen voor een groenere planeet, voor het herstel van de biodiversiteit en voor de afremming van de klimaatverandering.

 

 

 

 

Via Go Forest zijn wij gestart met het compenseren van het gebruik van bamboe bij de productie van onze JB WOOD BAMBOO wanden. Zo hebben wij voor de HQ van PWC in Diegem voor de 450 m² geproduceerde wanden, 450 nieuwe bamboebomen aangeplant in het Amazoneregenwoud (Madre de Dios) in Peru. Het planten van bomen heeft er nl. positieve gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit en creëert jobs.

Via deze link volgt u ons project online

 

Ons Madre de Dios bos in Peru

Boslandbouw focust zich op een hoge diversiteit van inheemse bomen op de aanplantplaats. Bovendien verwijst boslandbouw ook naar bomen die productief worden als inkomensgenererende elementen in de lokale economie.

De bomen worden geplant door kleine boeren en inheemse gemeenschappen in de tropen, voor een zo groot mogelijke sociale impact. De partnerboeren maken deel uit van een groeiende keten van ondernemingen die de strategieën implementeert die werken aan het herstel van de Amazone terwijl de bestaansmiddelen voor gezinnen en gemeenschappen verbeteren.

De aanpak is gericht op het koppelen van activiteiten aan de productie van bosproducten zonder houtkap die zo tot een beter leven leiden. Het programma zorgt voor de verspreiding van zaailingen en training en verbindt boeren met markten in het hele Peruaanse Amazonegebied. Het helpt zo bij het opzetten van robuuste regeneratieve aanbodketens. 

Het Amazon Regeneration-programma maakt herbebossing tastbaar. Elk jaar worden boeren, instellingen, bezoekers en studenten uitgenodigd om agroforestry live te zien in het herbebossingscentrum. 

 

Beddeleem ondersteunt lokale initiatieven via Go Forest

 

Lees hier meer over GO FOREST

"Don't cut the tree that shades you"
scroll to top