MENU

Milieu

De Groep Beddeleem wenst de milieu-impact van haar activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken. Om dit te realiseren, heeft de Groep Beddeleem een milieuzorgsysteem ISO14001 ingevoerd in haar productievestiging te Nazareth.

De belangrijkste peilers van het milieubeleid van de Groep Beddeleem zijn:

 • Het in stand houden van het certificaat ISO14001 dat werd uitgereikt op 10 oktober 2011:
  Het milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via dit systeem wordt structureel aandacht besteed aan het milieu in onze bedrijfsvoering.
  Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
  1. Het streven naar een maximale bescherming van het milieu.
  2. voldoen aan de gangbare wet- en regelgeving en beheersing van milieu-risico's
  3. streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van ons bedrijf.
 • Het optimaal gebruik van gecertificeerd hout met het PEFC™ / FSC® label dat de consument garandeert dat het hout zijn herkomst heeft uit verantwoord beheerde bossen en/of bijdraagt aan het verantwoorde beheer van onze bossen:
  De Groep Beddeleem heeft zich er toe verbonden de beheersystemen “PEFC™ en FSC® Chain of Custody” (controleketen) in te voeren in haar productievestiging te Nazareth.
  Het certificaat PEFC™ werd uitgereikt op 21 mei 2012.

  Ondanks het feit dat het PEFC™ certificaat enkel van toepassing is op verplaatsbare scheidingswanden maakt de Groep Beddeleem er een punt van om zoveel mogelijk duurzame basisproducten te verwerken in het productieproces, ongeacht de vraag van de klant.
  Het certificaat FSC® werd uitgereikt op 21 mei 2013. Het certificaat FSC® is van toepassing op de houten raam- en deurgehelen met hun toebehoren.
 • Het duurzaam opwekken van energie met het oog op een totale voorziening van de eigen elektriciteitsbehoefte door middel van zonnepanelen:
  In het kader van een duurzaam energiebeleid en een groen imago, investeert Beddeleem in een fotovoltaïsche zonne-installatie van meer dan 1 Megawattpiek !!! Op de 30.000 m² dakoppervlakte van onze fabriek in Nazareth staan meer dan 5.500 zonnepanelen, goed voor ongeveer 1,1 Megawatt piek vermogen. Hiervan dient gemiddeld 50% voor eigen verbruik en wordt 50% teruggestuurd naar het net.
 • Het maximaal uitsorteren van de verschillende afvalstromen met het oog op recyclage en hergebruik van materialen.
 • Het efficiënt gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie in de productieprocessen.