MENU

Kwaliteit

De Groep Beddeleem realiseert voor haar klanten de afwerking van gebouwen op basis van de meest geschikte producten en technieken, die tevens voldoen aan de geldende normeringen. Dit alles dient uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijnen met respect voor de budgetten. Om dit te realiseren heeft de groep Beddeleem een kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001 ingevoerd.

De doelstellingen van de Groep Beddeleem worden vertaald in:

 • Imago: het bedrijf en het personeel moeten vertrouwen uitstralen. Er moeten voldoende organisatorische en technische kennis en ervaring aanwezig zijn.
 • Kwaliteit: het bevredigen van de behoeften van de klant. Goede contacten en afspraken met de klant en een professionele aanpak aan concurrentiële prijzen zijn onze belangrijkste troeven.
 • Klantenservice: de Groep Beddeleem wenst hierbij de service naar de klant toe te benadrukken:
  • tijdig leveren
  • vroegtijdig melden als door omstandigheden buiten onze wil om afspraken niet kunnen nageleefd worden
  • een optimale opvolging zowel vóór, tijdens als na de werken garanderen.
 • Uitvoering:
  • soepele samenwerking met alle betrokkenen
  • meedenken en formuleren van voorstellen vóór en tijdens de werken
  • permanente zorg voor het menselijk kapitaal.
 • Veiligheid & Milieu: de groep Beddeleem stelt zich tot doel het aantal ongevallen en de milieuhinder bij de uitvoering der werken tot een minimum te beperken voor zowel eigen personeel als andere aanwezigen op de werkplaats.

Op basis van periodieke interne en externe audits wordt de realiteit getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen en de punten uit de norm. Indien nodig worden de zaken bijgestuurd in de werk- en stuurgroep.

Het certificaat werd voor de eerste maal uitgereikt op 21 augustus 2006 en is geldig tot 20 augustus 2018.